Những trang web mà Gen Z nhất định phải biết

Bây giờ, với sự phát triển của công nghệ, các trang web đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Gen Z, thế hệ sinh sau đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm và sử dụng các trang web. Dưới đây là một số trang web hữu ích cho công việc mà Gen Z nhất định phải biết:

1. picwish.com remove backgroud đỉnh nhất

2. cleanup.pictures xoá chi tiết thừa

3. iloveimg.com resize ảnh

4. upscale.media cứu hình ảnh vỡ nét

5. colormind.io/image tạo bảng màu từ hình ảnh

6. pixelup sửa ảnh vỡ nét (app trên android và ios)

7. snapedit.app xoá vật thể ảnh

8. tinywow.com trang web xử lý ảnh, video, audio…

9. fontjoy.com chọn font chữ

10. noisli.com tạo ra những tiếng mưa gió, sóng biển…

11. chat-animator.com tạo những đoạn chat giả

12. futurepedia.io trang web tổng hợp AI

13. thestocks.im tổng hợp website liên quan design