Đầu tháng mất tiền 😑

Hôm nay là ngày đầu của tháng 7 đen đủi Nhận thợ điện thoại dính tài khoản Mi báo giá xóa vĩnh viễn thợ chốt ok, Xong mình lấy imei và gửi lên server 1 phút sau xong,đúng lúc đúng …

Đọc tiếp