Phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông dùng cho đào tạo lái xe ô tô

Link tải phần mềm mô phỏng – Mật khẩu giải nén file zip: mophonggiaothong.com

Lưu ý: kéo xuống cuối để xem cập nhật phiên bản mới fix lỗi license hết hạn

Link dự phòng: OnTapMoPhongSetup_x64_v1.2.2.rar

Với 120 tình huống luyện tập và thi thử

Phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông dùng cho đào tạo lái xe ô tô
Phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông dùng cho đào tạo lái xe ô tô
Phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông dùng cho đào tạo lái xe ô tô
Phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông dùng cho đào tạo lái xe ô tô

Nguồn: https://gplx.gov.vn/chuyen-muc/phan-mem-mo-phong-cac-tinh-huong-giao-thong-dung-cho-dao-tao-lai-xe-o-to

Cập nhật file fix lỗi license hết hạn ( ver 1.2.3 các tình huống như cũ nhưng thời gian bấm sẽ khác hẳn bản cũ)

Hướng dẫn cập nhật phần mềm ÔN TẬP MÔ PHỎNG từ phiên bản v1.2.2 lên v1.2.3

Phần mềm ÔN TẬP MÔ PHỎNG là phần mềm cho phép Học viên/Thí sinh ôn tập và thi thử nội dung Mô phỏng các tình huống giao thông trong quá trình Thi Sát hạch GPLX.

Phiên bản phần mềm ÔN TẬP MÔ PHỎNG V1.2.3 là phiên bản chính thức cập nhật ngày 1/9/2022

Release note:

  • Cập nhật bản quyền mới từ ngày 01/09
  • Fix small bug

Hướng dẫn cập nhật từ lên phiên bản v1.2.3 cho các máy tính đã cài đặt sẵn phần mềm phiên bản v1.2.2 (Nếu chưa cài đặt phần mềm Ôn tập v1.2.2 có thể tải về cài đặt tại đây)

Chi tiết các bước thực hiện:

Bước 1: Download các file cập nhật .zip

File cập nhật phiên bản 64 bit.

File cập nhật phiên bản 32 bit

Bước 2: Giải nén và copy 03 file [OnTapMoPhong.exe; tss.db; lc3 ] vào thư mục đã cài đặt phần mềm Ôn Tập phiên bản cũ (đường dẫn mặc định là C:\Program Files\DRVN\OnTapMoPhong\ với phiên bản 64 bit hoặc C:\Program Files (x86)\DRVN\OnTapMoPhong\ với phiên bản 32 bit)

Mật khẩu giải nén file .zip: mophonggiaothong.com

Nhập mật khẩu giải nén
Copy các file vừa giải nén
Vào thư mục cài đặt mô phỏng

Bước 3: Chạy lại chương trình từ file OnTapMoPhong.exe