aapanel truy cập web www báo lỗi ssl – chuyển hướng www đến https aapanel

Khi truy cập trang web theo dạng www.domain.com sẽ báo lỗi chứng chỉ ssl như hình dưới, bấm nâng cao chọn tiếp tục truy cập thì website sẽ chuyển hướng đến https. Cách khắc phục bằng aapanel rất đơn giản là thêm ssl cho www như sau

1.Vào quản lý dns của domain (mình dùng cloudflare) và thêm A record là WWW và ip host

2.Vào quản lý website của aapanel click vào domain cần thêm www, nhập www.domain.com và add

3. Truy cập đến mục SSL và disable

4.Tạo lại SSL cho cả 2 domain

5. Quay trở lại other certs bật force HTTPS

6.Xong rồi làm gì có 6 nữa =)))