Fix lỗi the logon attempt failed trên windows 11

Sửa lỗi remote desktop khi đăng nhập báo lỗi logon attempt failed mặc dù đã tắt tường lửa nhưng vẫn không được 😀

Fix lỗi the logon attempt failed trên windows 11

Các bước như sau:

1.Trước tiên phải biết tên PC của bạn là gì, nếu không biết thì mở cmd nhập “whoami”

Fix lỗi the logon attempt failed trên windows 11
Máy của mình tên là trongnguyen

2.Giữ phím shift và nhấn chuột phải vào ứng dụng bất kì

3.Chọn “Run as different user”

Fix lỗi the logon attempt failed trên windows 11

4.Hộp thoại đăng nhập sẽ hiện ra, nhập tên PC ở bước 1 và mật khẩu máy tính với định dạng username có dấu .\tenpc ở phía trước

Fix lỗi the logon attempt failed trên windows 11

5.Bấm ok sẽ mở ứng dụng đó, chỉ cần tắt nó đi là được

6.Thử đăng nhập lại RDP, vậy là đã thành công =))