Hướng dẫn làm trang chuyển hướng cho Blogspot gắn ADS kiếm tiền

Chào các bạn ^^

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tạo 1 trang để chuyển hướng rời khỏi blog trên blog đang làm (hoạt động cho các trang tải file,bấm để đến link đích)

Dùng để gắn quảng cáo bên Google Adsense hoặc các bên khác mà không vị phạm chính sách,và cũng giống như mấy trang rút gọn link kiếm tiền 123link,shorte,megaurl,shink,lopte….

Nó sẽ như thế này DEMO

Không lòng vòng nữa các bạn bấm vô demo ở trên để biết thêm,giờ thì vào thẳng nội dung.

Bước 1: Tạo trang chuyển hướng

Vào Blogger Dashboard > Pages > Create New Page (nút màu cam ở dưới góc phải). Chuyển qua chế độ viết HTML và dán vào đoạn code sau:

<a class="btn btn-success btn-lg disabled" href="https://www.gsm1x.xyz/" id="redirect-btn" rel="noreferrer noopener" target="_blank" disabled>Click here to continue!</a>
<script>((document) => {
 let h = document.location.hash,
  $btn = document.querySelector('#redirect-btn');

 if (h.length > 0 && h.startsWith('#http')) {
  try {
   let url = new URL(decodeURIComponent(h.substr(1)));
   url.searchParams.set('utm_source', 'gsm1x');
   $btn.href = url.href;
  } catch (e) {
   console.error(e.message);
   return;
  }
 }

 let i = 20,
  txt = $btn.textContent;

 function run() {
  $btn.textContent = `${txt} (${i})`;

  if (i > 0) {
   i--;
   setTimeout(run, 1000);
  } else {
   $btn.textContent = txt;
   $btn.removeAttribute('disabled');
   $btn.classList.remove('disabled');
  }

 }

 run();
})(document);</script>
<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"></link>

Nhớ thay thành domain của bạn.

Bước 2: Bắt mọi liên kết ra ngoài Blog

Các bạn vào Blogger Dashboard > Theme > Edit HTML (chỉnh sửa mã nguồn giao diện Blog của bạn). Kéo xuống cuối, trước thẻ đóng body và thêm đoạn code JavaScript sau (nhớ sửa domain thành của bạn):

<script>//<![CDATA[/* Redirector */
(function(b){window.top.location.href.includes("/chuyen-huong-khoi-blog.html")||b.filter(function(a){return!a.hasAttribute("imageanchor")&&!a.href.startsWith("https://www.gsm1x.xyz")&&5<a.href.length}).map(function(a){a.href="https://www.gsm1x.xyz/p/chuyen-huong-khoi-blog.html#"+encodeURIComponent(a.href);a.target="_blank";a.rel="nofollow noopener"})})(Array.from(document.querySelectorAll(".post-body a")));//]]></script>

Tác dụng: đoạn code trên sẽ tự động tìm mọi liên kết đi ra ngoài Blog, chuyển chúng thành liên kết chuyển hướng và thậm chí còn thêm thuộc tính nofollow cho bạn luôn. Bạn nào chưa biết tại sao nên thêm nofollow cho các liên kết ngoài thì tự tìm hiểu qua Google nhé, trong bài này tớ chỉ nói về vụ chuyển hướng thôi.

Sau khi xong và kiễm tra xem nó đã hoạt động chưa.Để gắn quảng cáo thì quay sang bước 1 dán mã quảng cáo vô.

Sau khi tất cả đã thành công,nếu bạn biết code thì có thể sử dụng CSS và một số thủ thuật điều kiện trong Blogger nếu muốn làm giao diện độc đáo cho trang này nha, không nhất thiết nó phải có giao diện giống như mọi trang khác. Tùy vào khả năng của bạn!

Xem thêm bài chuyển hướng cho wordpress tại đây