Máy tính khởi động tự vào chế độ Startup Setting disable signature driver

Chắc hẳn nhiều người đã bị tình trạng khi khởi động pc sẽ tự động vào chế độ Startup Setting cho phép bật các chế độ disable signature driver, safe mode, enable debugging… tình trạng này do sử dụng các tool như bypass hoặc các phần mềm khác.

Máy tính khởi động tự vào chế độ Startup Setting disable signature driver

Nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows và muốn tắt chế độ Advanced Options trong Windows Boot Manager, bạn có thể sử dụng lệnh “bcdedit /set {globalsettings} advancedoptions false” trên Command Prompt hoặc PowerShell.

Máy tính khởi động tự vào chế độ Startup Setting disable signature driver

Chế độ Advanced Options cho phép bạn chọn các tùy chọn khác nhau trong quá trình khởi động của hệ thống, chẳng hạn như chế độ Safe Mode hoặc chế độ Debugging. Tuy nhiên, nếu bạn không cần sử dụng các tùy chọn này, bạn có thể tắt chế độ Advanced Options để giảm thời gian khởi động của hệ thống và tăng tốc độ khởi động.

Để tắt chế độ Advanced Options, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở Command Prompt hoặc PowerShell với quyền quản trị.

Bước 2: Nhập lệnh “bcdedit /set {globalsettings} advancedoptions false” và nhấn Enter để thực thi.

Bước 3: Khởi động lại hệ thống của bạn để lệnh có hiệu lực.

Sau khi thực hiện các bước trên, chế độ Advanced Options sẽ được tắt trên hệ thống của bạn. Nếu bạn muốn bật lại chế độ này, bạn có thể sử dụng lệnh “bcdedit /set {globalsettings} advancedoptions true”.