Sửa lỗi “the certificate is not trusted in all web browsers. You may need to install an intermediate/chain certificate to link it to a trusted root certificate” trong aapanel

Hướng dẫn thêm SSL đã mua vào aapanel

Lỗi này thường xảy ra khi truy cập vào website trên điện thoại hoặc ở máy tính khác (đây là ssl đã mua do bạn add vào aapanel không đủ)

Truy cập vào trang SSL checker báo lỗi như hình

Sửa lỗi "the certificate is not trusted in all web browsers. You may need to install an intermediate/chain certificate to link it to a trusted root certificate" trong aapanel

Cái SSL này mình mua của Sectigo (ở vietnix), họ sẽ gửi mail về sau khi giải nén có 2 file domain_com.crt và domain_com.ca-bundle

Cách sửa lỗi như sau

Truy cập vào aapanel vào domain => ssl => other certificate

Dán file key vào (hỏi bên mua sẽ cung cấp)

Riêng crt/pem ta sẽ dán lần lượt domain_com.crt sau đó tới domain_com.ca-bundle (mở notepad copy nội dung trong đó), vậy là xong rồi, check lại là done. Chúc các bạn thành công =))

Sửa lỗi "the certificate is not trusted in all web browsers. You may need to install an intermediate/chain certificate to link it to a trusted root certificate" trong aapanel
Sửa lỗi "the certificate is not trusted in all web browsers. You may need to install an intermediate/chain certificate to link it to a trusted root certificate" trong aapanel