Sửa lỗi WordPress 404 Not found sau khi chuyển sang LiteSpeed web server

Như bạn có thể đã biết, LiteSpeed ​​Web Server là nhanh nhất so với Ngnix và Apache.
Bạn có thể muốn tăng tốc độ trang web của mình bằng cách chuyển máy chủ web của mình từ máy chủ Web Apache sang máy chủ Web LiteSpeed, nhưng việc di chuyển từ máy chủ Apache sang Máy chủ web LiteSpeed ​​đã khiến bạn gặp rắc rối.
Có khả năng WordPress đang hiển thị lỗi “404 Not found” và không có liên kết trang hoặc bài đăng nào hoạt động ngoại trừ trang chủ và bảng điều khiển quản trị viên WordPress.

Đừng hoảng sợ, trang web của bạn vẫn an toàn nếu nó hiển thị cho bạn lỗi 404 Not found sau khi bạn chuyển sang LiteSpeed.

Giải pháp:

  1. Đăng nhập vào quản lý file hoặc FTP để chỉnh sửa tệp .htaccess trong thư mục public_html
  2. Mở .htaccess
  3. Dán mã này vô và lưu lại
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^/index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

5. Nó vẫn bị lỗi đúng không =)) restart litespeed server là xong

Với xenforo cũng tương tự, chỉ cần tìm RewriteRule ^.*$ index.php [NC,L] và thay thế bằng RewriteRule ^.*$ /index.php [NC,L]