Cách chăm sóc và trị các bệnh cơ bản cho VẸT

Các bệnh cơ bản thường gặp khi nuôi vẹt, Hướng dẫn trị bệnh cho vẹt
VẸT vừa bị nôn ói vừa tiêu chảy thì trị đường ruột luôn k cho uống men tiêu hóa. Có thể nghiền 1v nhỏ than hoạt tính pha với ít nc bơm uốg bổ sung thêm ngoài cho ăn và cho uống thuốc, điện giải như trên