Tự kích hoạt windows 10/11 cực sạch năm 2023

Tự kích hoạt active windows 10/11 cực sạch năm 2023 mà không cần nhập key cực đơn giản

⚠️ Lưu ý: Chỉ hoạt động từ windows 10 trở lên

Mở powershell với quyền admin, dán vào dòng lệnh sau enter:

irm https://massgrave.dev/get | iex
Tự kích hoạt windows 10/11 cực sạch năm 2023

Ấn số 1 ở cửa sổ tiếp theo hiện ra là kích hoạt thành công.

Tự kích hoạt windows 10/11 cực sạch năm 2023