Phần mềm ôn tập luyện thi lý thuyết sát hạch ô tô trên máy tính

Phần mềm ôn tập luyện thi lý thuyết sát hạch trên máy tính 600 câu hỏi, giao diện giống như lúc thi thật, ôn thật kỹ để lúc thi không bỡ ngỡ 😀

Bấm vào đây để tải về máy tính, giải nén và chạy file TuluyenOto.exe để bắt đầu thi

Phần mềm có các hạng B1, B11, B2, C, D, E, F

Phần mềm ôn tập luyện thi lý thuyết sát hạch ô tô trên máy tính

Có thể xem lại các câu đã trả lời sai khi kết thúc.

Phần mềm ôn tập luyện thi lý thuyết sát hạch ô tô trên máy tính